Astrolabium

"Astrolabium" to wspólny projekt Fundacji Antares i Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego celem jest propagowanie nauk ścisłych, a szczególnie astronomii i badań kosmicznych, wśród uczniów szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych poprzez organizowanie ogólnopolskiego konkursu.

Pierwszy etap konkursu polega na wykonaniu przez uczniów ciekawych doświadczeń konkursowych, przygotowanych specjalnie na potrzeby każdej z grup wiekowych. W ramach ich wykonywania, uczniowie zmierzą się ze współczesnymi problemami świata nauki posługując się takimi samymi metodami i narzędziami jakie wykorzystują naukowcy. Uczniowie mogą wykonywać doświadczenia samodzielnie lub pod okiem nauczyciela zarówno w ramach lekcji, jak i zajęć pozalekcyjnych. Dzięki wykonaniu doświadczeń uczniowie nie tylko poznają tajemnice otaczającego nas Wszechświata, ale również zdobywają nowe umiejętności.

Drugi etap konkursu będzie polegał na przeprowadzeniu testu w zgłoszonych szkołach, który będzie sprawdzianem umiejętności i wiedzy zdobytych zarówno podczas wykonywania doświadczeń, jak i we własnym zakresie. Dla uczestników z największą liczbą punktów przewidziane są cenne nagrody rzeczowe. Szkoły, w których procentowe uczestnictwo w Konkursie uczniów z danego poziomu będzie największe, zostaną nagrodzone możliwością zorganizowania na ich terenie Warsztatów Astronomicznych prowadzonych przez specjalistów z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Najbliższa edycja odbędzie się jesienią 2024 roku. Na zdjęciu poniżej: Zuzanna Kania – laureatka V edycji konkursu „Astrolabium” w kategorii uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz gimnazjów. Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie konkursu.