Astrotrip - śladami Mikołaja Kopernika

 
 

Pojekt „Astrotrip – śladami Mikołaja Kopernika” jest realizowany w ramach szerszego programu DiscoverEU. Jest to inicjatywa, dzięki której 18-letni obywatele Unii Europejskiej mogą odbyć podróż po Europie, zdobywając przy tym nowe doświadczenia.

W ramach projektu „Astrotrip – śladami Mikołaja Kopernika” zapraszamy 18-letnią młodzież do odbycia podróży do miejsc związanych z postacią wielkiego polskiego astronoma. Uczestnicy podróży edukacyjnej będą podróżować po Europie, docierając do Bolonii i Padwy, gdzie studiował Mikołaj Kopernik.

Działania projektowe składają się z:

  1. Etapu przygotowawczego: obejmującego rekrutację uczestników oraz przydział liderów do poszczególnych grup. Przeprowadzimy szkolenie dla osób wspierających proces uczenia się oraz cykl spotkań on-line z uczestnikami. Podczas kolejnych spotkań uczestnicy zadecydują o wyborze trasy oraz o rodzaju zakwaterowania i wyżywienia w przeznaczonej na ten cel kwocie. Uczestnicy będą mieć za zadanie wyszukanie informacji na temat miejsc związanych z życiem Mikołaja Kopernika, ciekawych wydarzeń o tematyce astronomicznej i kulturalnej. Młodzież otrzyma wsparcie w postaci szkolenia z wyszukiwania wiarygodnych informacji w internecie i planowania działań oraz o aplikacji mobilnej DiscoverEU Travel App i DiscoverEU European Youth Card. Przeprowadzimy również spotkanie on-line dla rodziców i opiekunów uczestników, które oprócz przedstawienia założeń projektowych, będą zawierać elementy programu edukacyjnego, logistyki i zapewnienia bezpieczeństwa młodzieży.
  2.  
  3. Podróży edukacyjnej: Podróż rozpocznie się spotkaniem integracyjnym uczestników i liderów grup w Krakowie. Podczas spotkania odbędzie się przygotowanie międzykulturowe i językowe, a także dotyczące metod samoewaluacji i certyfikatu Youthpass. W dalszą trasę uczestnicy wyruszą w grupach 7 osobowych (5 uczestników oraz 2 liderów). Trasa będzie zależeć od decyzji uczestników, podobnie jak charakter zajęć lokalnych. Podróż zakończy się spotkaniem ewaluacyjnym oraz pracą nad materiałami upowszechniającymi działania projektowe.
  4.  
  5. Działania po zakończeniu podróży edukacyjnej: Młodzież dokona selekcji zdjęć i materiałów z podróży edukacyjnej. Część pracy zostanie wykonana podczas spotkania ewaluacyjnego w Krakowie, część podczas powyjazdowych spotkań on-line. Zdjęcia i wspomnienia uczestników będą wykorzystane do upowszechniania rezultatów projektu w mediach społecznościowych, natomiast z filmów powstanie materiał edukacyjny o życiu Mikołaja Kopernika. Wydelegowani przedstawiciele młodzieży zaprezentują wyniki pomiaru zanieczyszczenia światłem wraz z analizą porównawczą podczas naukowej konferencji studenckiej.

 

Kandydatów na Uczestików projektu "Astrotrip - śladami Mikołaja Kopernika" prosimy o wypełnienie Formularza rekrutacyjnego i zapoznanie się z Regulaminem rektrutacji i uczestnictwa w projekcie. Na zgłoszenie czekamy do 5 kwietnia 2024 r.
Przypominamy, że w podróży eduakcyjnej mogą wziąć udział osoby urodzone pomiędzy 13.07.2005 r. a 12.07.2006 r.

  Formularz rekrutacyjny Regulamin  W projekcie weźmie udział dwudziestu 18-latków oraz ośmiu liderów – studentów astronomii. Liderzy grup będą wspomagać proces uczenia się i poznawania innych kultur. Będą też koordynować logistyką podróży i projektem edukacyjnym – pomiarami zanieczyszczenia światłem w odwiedzanych miejscowościach.

Podróż edukacyjna trwa 14 dni. Zaczyna się i kończy w Krakowie. Projekt zakłada bardzo dużą autonomię decyzyjną uczestników. To od grup młodzieży będzie zależeć trasa podróży, sposób spędzania czasu w odwiedzanych miejscowościach czy sposób odżywiania się.

W ramach programu każdy uczestnik otrzyma:

  • ubezpieczenie podróżne
  • bilet kolejowy uprawniający do bezpłatnych podróży
  • ryczał na wyżywienie zgodny z aktualnymi dietami zagranicznej podróży służbowej
  • zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych (w miarę możliwości logistycznych)
  • wsparcie liderów grup oraz koordynatora projektu.