Pod wspólnym niebem

Projekt „Pod wspólnym niebem” powstał dzięki osobistym kontaktom oraz wielopłaszczyznowej współpracy organizacji partnerskich Polski, Węgier, Włoch, Estonii i Rumunii. Bazując na wspólnym zainteresowaniu fotografią stworzyliśmy projekt, który pozwolił uczestnikom rozwijać posiadane już umiejętności, choć różne grupy młodzieży wykorzystywały je w różnym kontekście. Międzynarodowa wymiana młodzieży odbyła się pomiędzy 13 a 21 października 2017 roku w Krakowie i Górach Izerskich. Uczestnicy doskonalili swoje umiejętności związane z fotografią, członkowie Fundacji Antares przeprowadzili warsztaty z astrofotografii w Górach Izerskich, a po powrocie do Krakowa braliśmy udział w zajęciach z cyfrowej obróbki zdjęć. W ten sposób przygotowane zdjęcia zaprezentowaliśmy młodszym koleżankom i kolegom z Zespołu Szkół Chemicznych w Krakowie. Wykorzystując fotografię, chcemy zaszczepić w młodzieży ziarno zainteresowania astronomią i fizyką.

Głównym celem projektu było stworzenie przestrzeni do promowania nauk ścisłych poprzez połączenie sztuki i nauki. Został on osiągnięty poprzez realizację wystawy fotograficznej dla młodzieży szkół średnich. Podczas tego wydarzenia mogła ona dowiedzieć się więcej o technikach fotograficznych, astrofotografii i astronomii. Duże zainteresowanie wzbudziła także sama idea wymian międzynarodowych i różnego rodzaju możliwości kontaktu z rówieśnikami z innych krajów.

Czas trwania projektu: 01.08.2017 – 28.02.2018

Zdjęcia wykonane przez uczestników podczas międzynarodowej wymiany młodzieży „Pod wspólnym niebem”

  • Astronomia
  • Natura
  • Gra Świateł
  • Wszystkie