D.I.Y.
Developing Inspired Youth

Projekt Developing Inspired Youth (w skrócie D.I.Y.) jest Transnarodową Inicjatywą Młodzieżową koordynowaną przez węgierskie Centrum Młodzieżowe D2 w partnerstwie z naszą organizacją. Nasze główne działania skupiają się na pracy z młodzieżą w celu rozwijania u nich poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości, świadomych wyborów życiowych i organizacji własnego czasu. Wykorzystując pozaformalne metody nauczania przeprowadzimy zajęcia dla młodzieży z zakresu zarządzania projektami, na podstawie których uczestnicy będą realizować własny mini-projekt podczas wizyt studyjnych w swoich miejscowościach. Scenariusze zajęć w obu grupach narodowych zebrane są w przewodniku poniżej.

The Developing Inspired Youth, also known as D.I.Y. is an international youth initiative project realised in cooperation of a Polish and a Hungarian partner organisations based on the needs of young people aged between 13-20. The focus of the initiative is on entrepreneurship, conscious lifestyle and self-management. In the first part of the project we are using the products of a former international seminar: we are going to do the promotion of D.I.Y. workshops using theese equipements in highschool classes. The young people involved in the project are going to realise in both countries a career day, a study tour and special peer lessons about projectmanagement and self-management in local highschools. Based on the methods used during the workshops (10 occasion on both sides) will are creating a handout as a tool for helping youth workers and to achieve a multiplying effect.

POLISH PARTNER: Fundacja Antares
HUNGARIAN PARTNER: D2 Youth Center

Czas trwania projektu: 01.07.2018 – 30.06.2019