D.I.Y.
Developing Inspired Youth

Projekt Developing Inspired Youth (w skrócie D.I.Y.) jest Transnarodową Inicjatywą Młodzieżową koordynowaną przez węgierskie Centrum Młodzieżowe D2 w partnerstwie z naszą organizacją. Nasze główne działania skupiają się na pracy z młodzieżą w celu rozwijania u nich poczucia inicjatywy i przedsiębiorczości, świadomych wyborów życiowych i organizacji własnego czasu. Wykorzystując pozaformalne metody nauczania przeprowadzimy zajęcia dla młodzieży z zakresu zarządzania projektami, na podstawie których uczestnicy będą realizować własny mini-projekt podczas wizyt studyjnych w swoich miejscowościach. Scenariusze zajęć w obu grupach narodowych zbierzemy w jednym przejrzystym przewodniku.

Czas trwania projektu: 01.07.2018 – 30.06.2019