Dynastia

Projekt Transnarodowej Inicjatywy Młodzieżowej polega na stworzeniu gry karcianej o tematyce historycznej jako narzędzia edukacyjnego z potencjałem do wykorzystywania na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie czy warsztatach dążących do pogłębiania dialogu międzykulturowego. Stworzone narzędzie ma na celu zwiększenie otwartości na inne kultury w odbiorcach projektu - młodzieży szkół średnich i studentach. Gra edukacyjna będzie grą kooperacyjną, więc nasi koledzy nauczą się także współpracy w kontekście stosunków międzynarodowych oraz przyswoją sobie fakty i ciekawostki odnośnie wydarzeń i postaci historycznych. Celem projektu jest rozwinięcie kluczowych kompetencji społecznych i obywatelskich u adresatów naszych działań.

Projekt niedawno się rozpoczął. Mamy już za sobą pierwsze międzynarodowe spotkanie projektowe, na którym przedyskutowaliśmy możliwe mechaniki gry i wybraliśmy najbardziej odpowiadający nam scenariusz gry. Obecnie trwają pracę nad udoskonaleniem zasad oraz merytoryczną zawartością narzędzia edukacyjnego.

Czas trwania projektu: 01.10.2018 – 31.01.2020