Internet of Things

Projekt „Internet Rzeczy dla każdego” polega na wymianie dobrych praktyk pomiędzy organizacjami partnerskimi: Fundacją Antares, Fundacion Cibervoluntarios z Hiszpani, Farhat Hached Institute for Research and Democracy z Tunezji i EURONET z Włoch. Przedstawiciele organizacji partnerskich chcą dzielić się wspólną pasją do nowych technologii oraz realizować projekt pożyteczny społecznie.

Projekt zakłada stworzenie scenariusza warsztatów dla osób dorosłych w oparciu o koncepcję Internetu Rzeczy. Innowacyjność projektu polega na wykorzystaniu prostego narzędzia edukacyjnego TUNIOT do przekazania wiedzy o programowaniu i Internecie osobom, które mają małe doświadczenie w tych kwestiach. Jako edukatorzy promujący pozaformalne metody nauczania stawiamy przede wszystkim na naukę poprzez tworzenie. Uczestnicy warsztatów samodzielnie zaprogramują moduł internetowy, skonstruują prosty układ elektroniczny oraz skalibrują powstałe urządzenie. Tematyka warsztatów (jak i Internetu Rzeczy) dotyczy codziennych spraw, dlatego liczymy na pozytywny odbiór wśród grupy docelowej. W ramach zajęć powstanie "inteligentna roślina", która za pomocą czujnika wilgotności oraz modułu internetowego będzie komunikować użytkownikowi potrzebę podlania.

Czas trwania projektu: 01.12.2018 – 30.11.2020