Udział członków zarządu Fundacji Antares w XLI Zjeździe Polskiego Towarzystwa Astronomicznego

W dniach od 11 do 15 września 2023 r. odbył się XLI Zjazd Polskiego Towarzystwa Astronomicznego (PTA). Było to symboliczne wydarzenie ze względu na przypadającą 100. rocznice powstania Polskiego Towarzystwa Astronomicznego oraz 550. rocznice urodzin Mikołaja Kopernika.

To właśnie w Toruniu 19 lutego 1923 roku utworzono Polskie Towarzystwo Astronomiczne. W tym mieście przyszedł na świat najsłynniejszy polski astronom – Mikołaj Kopernik. W związku z rocznicą jego urodzin 2023 rok został ustanowiony przez Senat RP Rokiem Mikołaja Kopernika.

Z okazji Roku Mikołaja Kopernika w tym samym czasie zorganizowano toruńską część Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Głównym celem tego wydarzenia było przedstawienie stanu badań nad życiem i działalnością wybitnego uczonego i astronoma, a także jego wpływem na rozwój nauki, kultury i sztuki.

 

Członkowie zarządu Fundacji Antares wzięli udział w obu tych wydarzeniach, prezentując działalność popularyzatorską organizacji oraz najważniejsze projekty realizowane w dziedzinie astronomii. Była to okazja do zaprezentowania działalności organizacji na forum ogólnopolskim oraz do nawiązania bliższej współpracy z osobami związanymi ze środowiskiem astronomów i miłośników tej dziedziny nauki. Przedstawiciele Fundacji Antares zaprezentowali plakat pt. "Działania popularyzujące astronomię w Fundacji Antares” oraz rozdawali ulotki zawierające opis działań oraz dane kontaktowe do organizacji. Bardzo cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w tym wydarzeniu.

Plakat konferencyjny Ulotka

Projekt został dofinansowany w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Priorytet 5 Wsparcie doraźne - Edycja 2023”.