Slawanderful

Międzynarodowa wymiana młodzieży odbyła się pomiędzy 1 a 8 kwietnia 2016 roku w miejscowości Slovenský Raj. Projekt koordynowany przez słowacką grupę nieformalną NADAK Group miał na celu integrację grup młodzieży z Polski i Słowacji w oparciu o wspólne słowiańskie dziedzictwo. Uczestnicy uczyli się wzajemnie swoich języków, o zwyczajach i tradycjach. Wspólnie wykonywanie słowiańskich strojów, part (tradycyjnych nakryć głowy) czy koszyków rozwijało umiejętności manualne i artystyczne, a tym samym wzmacniało poczucie przynależności i dialog międzykulturowy. Młodzież przygotowała także zajęcia z wierzeń i obrzędów pierwszych Słowian, strzelania z łuku czy wspinaczki górskiej.

Czas trwania projektu: 01.02.2016 – 30.06.2016