ZaNIE!czyszczenie światłem

Zanieczyszczenie światłem jest problemem wielopłaszczyznowym uwzględniającym takie dziedziny nauki jak astronomia, biologia i ekologia oraz psychologia i zdrowie człowieka. Jednocześnie jest to problem szczególnie marginalizowany, który nie funkcjonuje w szerszej debacie społecznej. Projekt ma na celu zwrócenie uwagi na wpływ sztucznego światła na środowisko naturalne i zachowanie ludzi. W szczególności chcemy dotrzeć do młodych ludzi, którzy w przyszłości będą kształtować opinię publiczną i mogą wywierać wpływ na swoje najbliższe otoczenie.

Projekt zakłada przeprowadzenie szeroko zakrojonej kampanii edukacyjnej na rzecz popularyzacji wiedzy o zanieczyszczeniu światłem wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz młodzieży uniwersyteckiej. Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności obywatelskiej w sferze walki z zanieczyszczeniem światłem. Projekt wpisuje się w zakres edukacji ekologicznej oraz promocji wolontariatu i e-wolontariatu. Głównym działaniem jest organizacja kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Astronomicznego „Astrolabium” z tematem przewodnim zanieczyszczenia światłem. W ramach projektu zostaną opracowane materiały dydaktyczne dla nauczycieli dotyczące nauczania o zanieczyszczeniu światłem, przeprowadzone 4 webinaria dla nauczycieli oraz 20 warsztatów dla dzieci i młodzieży. Ponadto powstanie projekt nauki obywatelskiej dotyczący tematyki projektu „ZaNIE!czyszczenie światłem” oraz dwudniowy obóz astronomiczny dla młodzieży.

Czas trwania projekt: 01.04.2024 - 31.10.2025
Data podpisana umowy dotacyjnej: 20.05.2024

Zadanie publiczne dofinansowano z budżetu państwa ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Społecznych NOWEFIO na lata 2021-2030 w kwocie 108400,00 zł.

 

W ramach projektu "ZaNIE!czyszczenie światłem" organizujemy tegoroczną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Astronomicznego "Astrolabium". Rejestracja do konkursu zostanie otwarta we wrześniu 2024 roku. Więcej informacji o konkursie można znaleźć na stronie konkursu.

 

Dzieci i młodzież szkolna są głównymi odbiorcami projektu. W szkołach podstawowych przeprowadziliśmy warsztaty poświęcone tematyce zanieczyszczenia światłem.

 
 

Już 26 lipca rozpoczyna się kolejna kampania "Globe at Night". "Globe at Night" to międzynarodowa kampania nauki obywatelskiej, której celem jest zwiększenie świadomości na temat zanieczyszczenia światłem oraz zebranie danych dotyczących widoczności nocnego nieba na całym świecie. Projekt zachęca do obserwacji i raportowania widoczności gwiazd, co pomaga w ocenie skali i wpływu zanieczyszczenia światłem.

Tym razem obserwujemy Łabędzia w dniach 26 lipca - 4 sierpnia. Zachęcamy do zapoznania się z instrukacją obserwacji i karta obserwacyjną.
  Karta obserwacyjna